10 Contoh Alif Lam Qomariah dalam Al-Quran: Pahami Ciri-ciri dan Cara Bacanya

Nov 29, 2020

Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang penuh keberkahan. Salah satu hal yang menarik untuk dipelajari adalah Alif Lam Qomariah. Alif Lam Qomariah adalah bagian penting dalam Al-Quran dan memiliki ciri khas tertentu.

Ciri-Ciri Alif Lam Qomariah

Alif Lam Qomariah adalah istilah dalam ilmu tajwid yang mengacu pada penggunaan huruf Alif dan Lam di awal kata. Ada beberapa ciri khas dari Alif Lam Qomariah yang perlu dipahami, antara lain:

 • Huruf Alif Pada Awal Kata: Alif Lam Qomariah biasanya dimulai dengan huruf Alif.
 • Keheningan Saat Pembacaan: Pembacaan Alif Lam Qomariah disertai dengan keheningan dalam pelafalannya.
 • Bunyi Ya Setelah Lam: Setelah Lam dalam Alif Lam Qomariah biasanya diikuti dengan bunyi Ya yang lembut.
 • Pengaruh dalam Tajwid: Alif Lam Qomariah mempengaruhi cara membaca dan menyebut huruf-huruf di sekitarnya.

Cara Bacanya dengan Benar

Untuk memahami Alif Lam Qomariah dengan baik, kita perlu memperhatikan cara bacanya. Berikut adalah 10 contoh bacaan Alif Lam Qomariah yang perlu dipahami:

 1. Alif Lam Mim: Bacanya Am
 2. Alif Lam Ra: Bacanya Ar
 3. Alif Lam Nun: Bacanya An
 4. Alif Lam Ha: Bacanya Ah
 5. Alif Lam Ta: Bacanya At
 6. Alif Lam Kaf: Bacanya Ak
 7. Alif Lam Lam: Bacanya Al
 8. Alif Lam Syin: Bacanya As
 9. Alif Lam Dzal: Bacanya Adz
 10. Alif Lam Sa: Bacanya As

Penutup

Dengan memahami 10 contoh Alif Lam Qomariah beserta ciri-ciri dan cara bacanya dalam Al-Quran, kita dapat meningkatkan kualitas pembacaan Al-Quran kita. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang tengah belajar tajwid. Teruslah mengasah kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar.